ایران نشر | قالب سفیدفام (نسخه معمولی)| ایران نشر
 قالب سفید فام - گروه ایران نشر» نام قالب:
سفیدفام (نسخه معمولی)

 

 » هزینه نصب و راه اندازی:
    ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

   » ۵۰٫۰۰۰ تومان

 

 » ویژگی های قالب (نسخه۱٫۰):
   – استاندارد و سئو
   – ساده . سبک با سرعت بارگزاری بالا
   – صفحه نمایش موضوعات اختصاصی
   – دارای متاباکس های اختصاصی
   – صفحه ۴۰۴ اختصاصی با نمایش محصولات تصادفی

 
 
 » نمونه سایت های راه اندازی شده:

www.articlesbank.ir
www.p-pc.ir
www.modirprozhe.ir
www.2project.ir

www.deldownload.ir
www.asanproject.ir
www.irproge.irنمایش دمو آنلاین قالب سفید فام معمولی
www.pdfsale.ir
www.filegah.ir
www.mtp24.ir

 

 

 

 

تصاویری از بخش های مختلف قالب: