ایران نشر | پلاگین حذف فیلد مشخصات مشتریان| ایران نشر
پلاگین حذف فیلد مشخصات مشتریان سیستم فروش آنلاین فایل ایران نشر

 

سازگاری:
این پلاگین با نسخه ۱۲ به بالاتر سیستم فروش فایل ایران نشر سازگاری دارد.
در صورتیکه از نسخه پایینتر استفاده میکنید ، اقدام به تهیه نسخه بالاتر نمایید.