ایران نشر | پلاگین ایمیل اطلاع رسانی پیشرفته| ایران نشر
پلاگین ایمیل اصلاع رسانی پیشرفته سیستم فروش آنلاین فایل ایران نشر

 

ایمیل اطلاع رسانی پیشرفته اجازه می دهد هنگامی که رویدادهای خاصی رخ دهد ایمیل های خودکار برای مشتریان شما فرستاده شود. برای مثال، شما به راحتی می توانید یک ایمیل که به طور خودکار به مشتری خود ارسال کنید هنگامی که وضعیت خرید او را از تغییر میدهید.
با ارسال ایمیل های اطلاع رسانی و یادآوری میتوانید فروش خود را چند برابر کنید و اینکار با تشویق مشتریان که مراحل خرید خود را تکمیل نکرده اند صورت میگیرد.

 

معرفی امکانات پلاگین ایمیل اطلاع رسانی پیشرفته:

ارسال ایمیل در صورت تغییر وضعیت:

هنگامی که وضعیت سفارش مشتری از در انتظار-خرید کامل و … به در انتظار-خرید کامل و … تغییر یابد یک ایمیل بصورت خودکار به مدیر سایت یا مشتری یا هر ایمیل دیگری ارسال میگردد.

ارسال ایمیل در صورت پرداخت نشدن فاکتور توسط مشتری:

هنگامی که مشتری محصول یا محصولاتی به سبد خرید خود اضافه کند و سپس اقدام به پرداخت ننماید ، یک ایمیل یادآوری به او ارسال میگردد و او را جهت پرداخت و تکمیل فرآیند خرید تشویق میکند. این ایمیل میتواند حاوی کد تخفیف یا هدیه جهت تشویق بیشتر مشتری به خرید باشد و توجه نمایید که میتوان تنظیم کرد که این ایمیل بصورت خودکار به مدیر سایت یا مشتری یا هر ایمیل دیگری ارسال گردد.

ارسال ایمیل در صورت گذشت چند هفته از خرید تکمیل نشده:

هنگامی که مشتری محصول یا محصولاتی به سبد خرید خود اضافه کند و سپس اقدام به پرداخت ننماید ، بعد از گذشت چند هفته یک ایمیل یادآوری به او ارسال میگردد و او را جهت پرداخت و تکمیل فرآیند خرید تشویق میکند. این ایمیل میتواند حاوی کد تخفیف یا هدیه جهت تشویق بیشتر مشتری به خرید باشد و توجه نمایید که میتوان تنظیم کرد که این ایمیل بصورت خودکار به مدیر سایت یا مشتری یا هر ایمیل دیگری ارسال گردد.

ارسال ایمیل در صورت خرید بیشتر از مبلغی خاص:

هنگامی که مشتری خریدی بیشتر از یک مبلغ خاص در سایت انجام داد برای او ایمیلی تشکری ارسال میگردد که میتوان در این ایمیل کدهای تخفیفی برای خریدهای بعدی یا هدایایی برای او در نظر گرفت و توجه نمایید که میتوان تنظیم کرد که این ایمیل بصورت خودکار به مدیر سایت یا مشتری یا هر ایمیل دیگری ارسال گردد.

 

سازگاری:
این پلاگین با نسخه ۱۳ به بالاتر سیستم فروش فایل ایران نشر سازگاری دارد.
در صورتیکه از نسخه پایینتر استفاده میکنید ، اقدام به تهیه نسخه بالاتر نمایید.

 

تصاویری از محیط پلاگین: