پروژه مقایسه روش های محاسبه آب شستگی در پایه پل ها | ایران نشر

گروه آموزشی ایران نشر
مرجع کتاب و پروژه و مقاله و سوالات ارشد-دکتری و استخدامی و گزارش کار و طرح های توجیهی

راهنماي خريد
۱- بر روی دکمه (خرید آنلاین) کلیک کنید.

۲- ایمیل و مشخصات خود را وارد نمایید.

۳- بلافاصله به درگاه اینترنتی پرداخت وارد میشوید و موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی پرداخت کلیک نمایید.

- برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است.

- رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

(شما با کلیه کارت بانک ها میتوانید پرداخت را انجام دهید)

۴- پس از پرداخت آنلاین موفق، از سایت بانک مجدداً به سایت ایران نشر هدایت خواهید شد و میتوانید محصول مورد نظر خود را دانلود کنید.

راه اندازی سیستم فروش آنلاین فایل ایران نشر

همکاری در فروش فایل شاپرفا

پروژه مقایسه روش های محاسبه آب شستگی در پایه پل ها

[فرمت:PDF | زبان:فارسی | تعداد صفحات:۲۳۷ | حجم: ۱٫۵ مگابایت]

خرید آنلاین
نسخه نمایشی30,000 تومان

مقایسه روش های محاسبه آب شستگی در پایه پل ها با بکارگیری داده های اندازه گیریموضوع پروژه: مقایسه روش های محاسبه آب شستگی در پایه پل ها با بکارگیری داده های اندازه گیری
تعداد صفحات: ۲۳۷ صفحه
فرمت پروژه:
PDF

 

چون یکی از مهمترین دلایل تخریب پل ها بخصوص در مواقع سیلابی، آب شستگی موضعی اطراف پایه پل می باشد. تعیین عمق آب شستگی موضعی اطراف پایه های پل، نقش بسیار مهمی در طراحی پل ها در مقابل این پدیده مخرب ایفا می کند. این مهم با استفاده از معادلات تجربی انجام می شود. این معادلات توسط محققان مختلف و با استفاده از آزمایش های گوناگون وعمدتاً با روش رگرسیون بدست آمده اند. برای تعیین میزان دقیق عمق آب شستگی، استفاده از معادلاتی که خطای کمتری دارند لازم و ضروری بنظر می رسد.
در این پروژه، با استفاده از داده های صحرایی به مقایسه معادلات آب شستگی پرداخته شده است و معادلاتی که از خطای کمتری نسبت به بقیه روش ها برخوردار هستند، انتخاب و جهت استفاده در کارهای عملی معرفی شده اند. همچنین بدلیل اینکه بیشتر معادلات آب شستگی با استفاده از داده های آزمایشگاهی بدست آمده اند، در این تحقیق با استفاده از داده های صحرایی، رابطه جدیدی جهت تخمین عمق آب شستگی ارائه شده است. این رابطه بیشتر پارامترهای مؤثر در آب شستگی را دربردارد و از دقت خوبی برخوردار می باشد. همچنین مقایسه نتایج این رابطه با روابط دیگر و آمار واقعی نشان می دهد که رابطه جدید از دقت بیشتری برخوردار است.

 

»» فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
موضوع و طرح
روش های بکار گرفته شده در طرح
روش بکار گرفته شده در این رساله
تقسیم موضوعی رساله
فصل دوم: آب شستگی
مقدمه
تعریف آب شستگی
انواع آب شستگی
کف کنی و بالا آمدن بستر
آب شستگی در اثر کاهش مقطع
آب شستگی طبیعی
آب شستگی موضعی
آب شستگی آب زلال
آب شستگی بستر زنده
مکانیزم آب شستگی موضعی
سیستم گردابی نعل اسبی
سیستم گردابی شیاری
سیستم گردابی دنباله دار
سیستم موج کمانی
جدایی و منطقه Wake
جداشدگی خطوط جریان در اطراف پایه
حرکت نخستین
پارامترهای موثر بر آب شستگی موضعی
پارامترهای هندسی
پارامتر های هیدرولیکی
پارامتر های مربوط به سیال
پارامتر های رسوب
فصل سوم: تاریخچه مطالب
مقدمه
اینگلیس پونا ١و ٢ (١٩۴٩)
لارسن و تاچ ( ١٩۵۶)
اینگلیس و لیسی ( ١٩۵٩)
ایزارد و برادلی ( ١٩۵٩)
وارزیوتیس ( ١٩۶٠ )
بتا ( ١٩۶٠ )
لی و همکاران (١٩۶١)
چیتال ( ١٩۶٢ )
لارسن ( ١٩۶٢ )
احمد ( ١٩۶٢ )
لاراس ( ١٩۶٣ )
نیل ( ١٩۶۴ )
مازا و سانچز ( ١٩۶۴ )
بروزرس ( ١٩۶۵ ) و ( ١٩٧٧ )
آرونچلام ( ١٩۶۵ )
بلنچ ( ١٩۶۶ )
کارستنز ( ١٩۶۶ )
شن ( ١٩۶٩ )
بلنچ-اینگلیس ( ١٩۶٩ )
شن- مازا ( ١٩۶٩ )
هانکو ( ١٩٧١ )
کلمن ( ١٩٧١ )
نورمن ( ١٩٧۵ ) رادکیوی ( ١٩٨۶ ) ملویل ( ١٩٨٨ )
روش دانشگاه ایالتی کلرادو CSU
جین و فیشر ( ١٩٧٩ )
بیکر ( ١٩٨٠ )
کادار ( ١٩٨١)
روش جین ( ١٩٨١ )
گارد و راجو ( ١٩٨۵ )
گایناکتی ( ١٩٨۶ )
فروهلیچ ( ١٩٨٨ )
ملویل و ساترلند ( ١٩٨٨ )
حسونی زاده ( ١٩٩٠ )
جانسون ( ١٩٩۵ )
ریچادسون (HEC -18) ( ١٩٩١ )
جااو و همکاران ( ١٩٩٣ )
ریچاردسون و دیویس(HEC -18) -( ١٩٩۵ )
جانسون ( ١٩٩۶ )
ریچاردماو ( ١٩٩۶ )
وله و باچ ( ١٩٩٩ )
ملویل و کلمن ( ٢٠٠٠ )
رابطه دانشگاه ایالتی کلرادو ( ٢٠٠١ )
تامر ( ٢٠٠۵ )
معادلات آب شستگی موضعی
قصل چهارم: ساختار معادلات حاکم بر آب شستگی
مقدمه
آنالیز ابعادی
باکینگهام تئوری
آنالیز پارامترهای آب شستگی
فصل پنجم: آمار و اطلاعات صحرائی
مقدمه
داده های مورد استفاده در این تحقیق
داده های صحرائی دکتر فروهلیچ
اطلاعات مربوط پلهای آمریکا:
آمار و اطلاعات پلهای منطقه نیوهمپشایر
فصل ششم: مقایسه روابط آب شستگی
مقدمه
آنالیز رابطه اینگلیس – پونا ( ١٩۴٩)
آنالیز رابطه لارسن و تاچ ( ١٩۵۶)
آنالیز رابطه وارزیوتیس ( ١٩۶٠)
آنالیز رابطه چیتال ( ١٩۶٢)
آنالیز رابطه احمد ( ١٩۶٢)
آنالیز رابطه لاراس ( ١٩۶٣)
آنالیز رابطه بروزرس ( ١٩۶۵)
آنالیز رابطه آرونچلام ( ١٩۶۵)
آنالیز رابطه بلنچ( ١٩۶۶)
آنالیز رابطه کارستنز ( ١٩۶۶)
آنالیز رابطه بلنچ و اینگلیس ( ١٩۶٩)
آنالیز رابطه هانکو I (١٩٧١)
آنالیز رابطه هانکو II
آنالیز رابطه کلمن ( ١٩٧١)
آنالیز رابطه نورمن ( ١٩٧۵)
آنالیز رابطه CSU
آنالیز رابطه بیکر ( ١٩٨٠)
آنالیز رابطه کادار ( ١٩٨٠)
آنالیز رابطه گایناکتی ( ١٩٨۶)
آنالیز رابطه فروهلیچ ( ١٩٨٨)
آنالیز رابطه ملویل و ساترلند ( ١٩٨٨)
آنالیز رابطه جااو ( ١٩٩٣)
آنالیز رابطه وله وباچ ( ١٩٩٩)
آنالیز رابطه CSU (٢٠٠١)
نتیجه گیری
فصل هفتم: بررسی امکان یک رابطه جدید
مقدمه
تعیین رابطه کلی با استفاده از آنالیز ابعادی
رابطه جدید جهت تخمین عمق آب شستگی
بررسی صحت رابطه جدید
بررسی با داده های استفاده شده در آنالیز رگرسیون رابطه
استفاده از آمار چند پل با بستر شنی و ماسه ای
عمق آب شستگی در مقابل پارامترهای بی بعد
حل مثالهایی از آب شستگی پل ها
مقایسه با روابط انتخاب شده
مقایسه با رابطه اینگلیس – پونا ( ١٩۴٩)
مقایسه با رابطه لاراس ( ١٩۶٣)
مقایسه با رابطه بروزرس ( ١٩۶۵)
مقایسه با رابطه آرونچلام ( ١٩۶۵)
مقایسه با رابطه گایناکتی ( ١٩٨۶)
مقایسه با رابطه فروهلیچ ( ١٩٨٨)
مقایسه با رابطه-CSU ٧ (٢٠٠١)
تحلیل حساسیت رابطه جدید
آنالیز حساسیت نسبت به عرض پایه
آنالیز حساسیت نسبت به زاویه هجوم جریان به پایه
آنالیز حساسیت نسبت به طول پایه
آنالیز حساسیت نسبت به سرعت جریان بالا دست پایه
آنالیز حساسیت نسبت به عمق جریان بالادست پایه
آنالیز حساسیت نسبت به D84
آنالیز حساسیت نسبت به D50
فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
ارائه پیشنهادات
پیوست ١
پیوست ٢
پیوست ٣
منابع
الف – منابع فارسی
ب- منابع لاتین

 

لینک کوتاه شده مطلب جهت بازاریابی :https://iranashr.com/?p=715
1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز

جهت عضويت در خبرنامه گروه ایران نشر ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email
همکاری در فروش فایل شاپرفا
:: آمار سایت:
تعداد کل محصولات : 467 محصول
تعداد کل فروش ها : 3984 فروش

 •  نام پروژه : طراحي سايت گروه ايران نشر
   نام قالب : سيه فام (نسخه2)
   آدرس : www.iranashr.com
   تاريخ : 1393/05/10
  طراحي سايت گروه ايران نشر
 •  نام پروژه : طراحي سايت گروه انتشاراتي
   نام قالب : سيه فام (نسخه1)
   آدرس : www.entesharati.com
   تاريخ : 1392/02/01
  طراحي سايت گروه انتشاراتي
 •  نام پروژه : طراحي سايت یونی پروژه
   نام قالب : فلت بورد
   آدرس : www.uniprozhe.com
   تاريخ : 1395/08/10
  طراحي سايت یونی پروژه
 •  نام پروژه : طراحي سايت فروشگاه کتاب
   نام قالب : سفيد فام (نسخه حرفه اي)
   آدرس : www.ebookshop.ir
   تاريخ : 1392/11/01
  طراحي سايت فروشگاه کتاب
 •  نام پروژه : طراحي سايت دیجی نایس
   نام قالب : فلت باکس
   آدرس : www.diginice.com
   تاريخ : 1394/10/01
  طراحي سايت دیجی نایس